Wilt u voorwerpen lenen?

Wilt u voorwerpen lenen?

Wilt u voorwerpen lenen?

Het Koninklijk Legermuseum geeft objecten uit zijn patrimonium in bruikleen aan verenigingen en instellingen, bijvoorbeeld in het kader van tijdelijke tentoonstellingen.

De administratieve afhandeling en de praktische opvolging van in bruikleen gegeven objecten worden door de dienst Administratief en technisch collectiebeheer verzekerd.

 • Onder “tijdelijke tentoonstelling” wordt een tentoonstelling verstaan die doorlopend maar tijdelijk voor het publiek toegankelijk is, gedurende minstens vier weken en maximum één jaar.
   
 • Onder “depot” wordt een langdurige bruikleen verstaan, van minstens één jaar en maximum vijf jaar, eventueel hernieuwbaar voor eenzelfde periode.

 

Elke aanvraag voor bruikleen of depot dient minstens vier maanden voor de opening van de tentoonstelling schriftelijk aan de algemeen directeur te worden gericht.

Een bruikleen wordt in verschillende stappen toegekend:

 • de bruikleennemer moet eerst een principeakkoord bekomen, waarin het KLM zich bereid verklaart als bruikleengever aan de tentoonstelling mee te werken;
 • de eigenlijke bruikleen zal vervolgens door een bruikleencontract worden geofficialiseerd.

 

De aanvraag voor een principeakkoord moet volgende documenten bevatten:

 1. een kort overzicht van de aard en de doelstelling van de tentoonstelling
 2. een ondertekend exemplaar van de algemene bruikleenvoorwaarden (document verkrijgbaar op aanvraag)
 3. een technische fiche of “facilities report” met informatie over de omstandigheden waarin de objecten zullen worden tentoongesteld
 4. een volledig ingevuld inlichtingenformulier (document verkrijgbaar op aanvraag)
 5. een voorlopige lijst van de objecten (facultatief)

Inlichtingen

Neem contact op met de dienst Administratief en Technisch Collectiebeheer

Dienst Administratief en Technisch Collectiebeheer 
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Jubelpark 3
1000 Brussel
België

Tel.: +32 02 737 78 20

loan@warheritage.be