Workshops in de school

Workshops in de school

Identiteit

Workshop ‘identiteit

Tijdens deze workshop gaan de jongeren actief aan de slag met het begrip ‘identiteit’. Er wordt gekeken naar de eigen identiteit, groepsidentiteit en welke invloed anderen kunnen hebben op een (groeps)identiteit. We vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren maar gaan ook aan de slag met beeldmateriaal uit de jaren ’30 en ’40. De bedoeling is om de leerlingen inzicht te geven in een meervoudige identiteit en hen zo kritischere burgers te maken.

De workshop wordt altijd ingeleid door de powerpointpresentatie 'Deportatie en Genocide'. Powerpointpresentatie en workshop duren tussen de 3 en de 4 lesuren.

Prijs voor het geheel : 40€