Verstript Verleden

Verstript Verleden

Verstript Verleden heeft meerdere doelstellingen en wil de jongeren vooral op een andere manier leren kijken naar het verleden. Enerzijds rijkten de organisatoren informatie aan over verschillende grote gewapende conflicten uit het voorbije decennium. De jongeren werden daarnaast gestimuleerd om zelf actief in de geschiedenis te duiken. Daarnaast dienden ze zich in te leven in één of meer personages waarbij ze de nodige empathie en betrokkenheid dienden tentoon te spreiden.

Verstript Verleden kwam tot stand op initiatief van het Franse Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC) in 2014 en kreeg enkele jaren later navolging in België en Duitsland. Het Belgische luik wordt geleid door het War Heritage Institute (WHI), het Duitse door de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK).

Elk jaar trekt de wedstrijd steeds meer deelnemers aan.

In België richt de wedstrijd zich tot jongeren tussen 13 en 21 jaar die alleen of in groep een kort stripverhaal willen maken in het kader van een school- of vrijetijdsactiviteit (buitenschoolse groepen) over een thema dat de drie organiserende landen gemeenschappelijk hebben. Het doel van de wedstrijd is jongeren aan te moedigen na te denken over en te leren over herdenkingskwesties door hen de kans te geven creatief, kritisch en contextueel te zijn.