Reizende tentoonstellingen

Reizende tentoonstellingen

De geschiedenis komt naar jou!

Niet elke klas of groep kan zich verplaatsen naar een museum, daarom ontwikkelde de dienst Herinnering van het WHI een reeks rondreizende tentoonstellingen. Ze kunnen bezocht worden door een breed publiek, maar werden ontwikkeld met een schoolpubliek in het achterhoofd. Aan de hand van gemakkelijk opstelbare panelen ontdek je in woord en beeld hoe de Eerste Wereldoorlog was, wat concentratiekampen waren, wat het lot van Congolezen was tijdens de Eerste Wereldoorlog en hoe de kolonie is ontstaan. Daarnaast bieden we expo’s aan over het Interbellum, oorlogspropaganda, mensenrechten en het verzet in Europa.

Ruimte : 200 m2
Prijs : 100 €/week
Gids : 40 €/dag

Meer info kan je verkrijgen via memoire@warheritage.be

mensenrechten
Mensenrechten

De tentoonstelling ‘Universele Mensenrechten’ verkent aan de hand van historische en actuele casussen de oorsprong en ontwikkeling van mensenrechten, en vestigt de aandacht op haar diepgaande en beklijvende betekenis. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, slechts 75 jaar oud, fungeert als moreel kompas en benadrukt het recht op leven, vrijheid en veiligheid en pleit voor gelijke kansen en non-discriminatie. 

Wat deze tentoonstelling onderscheidt, is haar niet-chronologische benadering. Voorbeelden uit zowel de verre als recente geschiedenis plaatsen de artikelen van de Universele Verklaring in context. Daarnaast werpt de tentoonstelling een kritische blik op hedendaagse uitdagingen op het gebied van mensenrechten. 

De tentoonstelling bestaat uit 32 panelen  en is drietalig (Frans-Nederlands-Engels).

Groote Oorlog
De Groote Oorlog in Grote Lijnen

Kruip mee de loopgraven aan de IJzer in. Volg wat er gebeurt in Gallipolli. Maak kennis met soldaten uit de hele wereld. Steek over naar Afrika. Leer over de Martelaarssteden, maar ook over gifgas, zeppelins en duikboten. Breng Kerstmis door aan het front. Wandel door bezet België en vier de Bevrijding. De tentoonstelling vertelt het verhaal over de Eerste Wereldoorlog op drie niveau’s: het internationale, het Belgische en het provinciale/lokale.

De tentoonstelling bestaat uit 40 panelen  en is drietalig (Frans-Nederlands-Engels).

Deportatie en Genocide
Deportatie en Genocide

'Deportatie en genocide, een Europese tragedie' is een onthutsende tentoonstelling over de concentratiekampen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze begint in 1933 en eindigt met een hoopvolle blik op de toekomst met de oprichting van de Verenigde Naties, een reactie op de gruwel van de Tweede Wereldoorlog. Daartussen leer je aan de hand van foto's, documenten en eigentijdse tekeningen over de vervolging en opsluiting van miljoenen communisten, verzetsstrijders, joden, zigeuners, gehandicapten en homoseksuelen onder het naziregime. Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen die stierven....omdat ze geboren waren.

We raden de tentoonstelling in eerste instantie aan voor klassen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.
De tentoonstelling bestaat uit 70 panelen  en is viertalig (Frans-Nederlands-Engels-Duits).

Congo aan den Yser
Congo aan de IJzer

De 27 Congolezen van het Belgisch leger in de Eerste Wereldoorlog.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zet België geen koloniale troepen in op eigen grondgebied. Toch dienen 27 Congolezen in Belgisch uniform in de loopgraven van 14-18. Wie waren die soldaten? Hoe kwamen ze in België? Waarom gingen ze in het leger? Wat maakten ze mee aan het front? Wie overleefde het en wat deden ze na de oorlog? Ontdek de kleine geschiedenis van een aantal grote mannen aan de hand van verloren gewaand archiefmateriaal en nooit geziene foto’s.

De tentoonstelling bestaat uit 12 panelen  en is drietalig (Frans-Nederlands-Engels).

Tokopesa Saluti
Tokopesa Saluti

Zoom in op het Belgisch-Congolese militaire verleden van de laatste 125 jaar. Ontdek hoe een Belgische piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog het Duitse leger in Oost-Afrika een eerste nederlaag toebrengt. Ontmoet de 27 Congolezen die aan de IJzer vechten. Reis mee naar Birma met het veldhospitaal van dr. Thomas en trek van Nigeria naar de Egyptische piramiden met het expeditiekorps. Beleef de moeilijke periode van onafhankelijkheid door de ogen van de para’s. Leer over de militaire samenwerking voor en na de onafhankelijkheid.

De tentoonstelling bestaat uit 34 panelen  en is tweetalig (Frans-Nederlands).

Verzet in Europa
Verzet in Europa

Maak kennis met de acties van alle verzetsbewegingen in 21 Europese landen tijden de Tweede Wereldoorlog. Sluikpers, gewapend verzet, sabotage, ontsnappingsroutes, hulp aan Joden en werkweigeraars : deze 5 thema’s geven een goed idee van de weerstand tijdens de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling staat eveneens in het teken van vrijheid, democratie, gelijkheid en het respect voor de menselijke waardigheid... het zijn waarden die de naties overstijgen en die aan de basis liggen van de geboorte van de Europese Unie.

De tentoonstelling bestaat uit 52 panelen  en is drietalig (Frans-Nederlands-Engels).

Interbellum

Interbellum 1919-1939

De periode tussen beide wereldoorlogen is bijzonder ambivalent. Het eerste decennium blinkt uit in optimisme: er heerst een feestelijke stemming en er is culturele bloei. Het tweede decennium is veel somberder en kondigt de Tweede Wereldoorlog aan. Van de ondertekening van de Wapenstilstand op 11 november 1918 tot de Duitse invasie van Polen in september 1939: de weg naar een nieuwe wereldbrand voert langs de grote economische depressie, de opkomst van het nationalisme, de doorbraak van de totalitaire ideologieën en van de autoritaire regimes in verschillende Europese landen.

De tentoonstelling bestaat uit 54 panelen  en is drietalig (Frans-Nederlands-Engels).

oorlogspropaganda
Oorlogspropaganda weerstaan – Tien elementaire principes

In studies, publicaties, tentoonstellingen en documentaires over militaire geschiedenis wordt zelden ingegaan op de houding van de publieke opinie. Wil iedereen wel een oorlog en wat zijn precies de argumenten die gebruikt worden om mensen te overtuigen? De tentoonstelling ‘Oorlogspropaganda weerstaan!’ gaat dieper in op de drijfveren waarop propaganda steunt. De tentoonstelling onderzoekt de methoden en processen van oorlogspropaganda vanaf 14-18 tot nu, om de onveranderlijkheid en herhaling van de mechanismen en de argumenten doorheen de tijd bloot te leggen. De tentoonstelling is opgebouwd rond 10 principes, die door Anne Morelli (Université Libre de Bruxelles) worden beschreven in haar boek  ‘Elementaire principes van oorlogspropaganda’.

De tentoonstelling bestaat uit 30 panelen  en is drietalig (Frans-Nederlands-Engels).