News page
Pop-up expo - "De Bevrijding @ Legermuseum

Elke maand, van mei tot december, zet het Legermuseum iemand in de schijnwerpers die een rol heeft gespeeld bij de bevrijding van ons land!

Pop-up expo - "De Bevrijding @ Legermuseum

News details

What
Tentoonstelling
Published date
Bijgewerkt

Pop-Up Expo "De Bevrijding" @ Legermuseum

Elke eerste dinsdag van de maand, van mei tot december, verdwijnt er een vraagteken en worden er een of meer voorwerpen toegevoegd, gekoppeld aan een nieuwe persoon die een rol heeft gespeeld in de bevrijding van ons land!

Benieuwd? Afspraak aan de balie van het museum!

paneel bevrijding vitrine
Mei - Hugo Van Kuyck
Mei - Hugo Van Kuyck

Antwerpenaar Hugo volgt in 1940 de Belgische regering in ballingschap naar Limoges vooraleer zich in te lijven bij het Amerikaanse leger. In 1943 wordt hij naar Groot-Brittannië gestuurd om de toekomstige landing in West-Europa voor te bereiden. Hij staat dan aan het hoofd van de Beach Intelligence Section en bestudeert de kustlijnen, de bunkers van de Atlantikwall en de getijden om de plekken en tijdstippen te bepalen die zich het beste tot een operatie lenen: Overlord vindt uiteindelijk op 6 juni 1944 in Normandië plaats. 

Hij beëindigt de oorlog met de graad van luitenant-kolonel en krijgt verschillende eretekens: de Bronze Star Medal, de Air Medal van de U.S. Air Force en de Legion of Merit. Zijn jas en kepie worden in het Legermuseum in de afdeling over de Tweede Wereldoorlog tentoongesteld. 

Brigade Piron
Juni - Charles Kaise en de brigade-Piron

De brigade-Piron, het “Belgische leger in ballingschap” met 2.300 manschappen in 1944, vertaalt de wil van de regering om de strijd tegen de As-mogendheden voort te zetten. Verschillende interne secties verzekeren de autonomie van de brigade. 1e sergeant Charles Kaise wordt op 36-jarige leeftijd in de kleine afdeling van de militaire politie opgenomen. Bij de landing in Normandië organiseren de M.P.’s het verkeer, helpen ze verloren gelopen personen weer op weg en zijn ze verantwoordelijk voor de krijgsgevangenen.

Adjudant H. Kaise, die in de luchtvaartafdeling van het Koninklijk Legermuseum werkte, schonk de tenue en de riem van zijn vader aan de instelling, respectievelijk in 1975 en in 1982.