War Heritage Institute

Mission Statement

Missie

Het War Heritage Institute (WHI) heeft als missie het valoriseren van het Belgische militaire erfgoed en de herinnering aan de gewapende conflicten op Belgisch grondgebied of die conflicten met inzet van Belgen in het buitenland. Deze missie houdt het beheer, het verwerven en de restauratie van collectiestukken, documenten en immateriële getuigenissen in voor de periode vanaf de middeleeuwen tot heden. Het WHI beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites. Het WHI staat voor een multidisciplinaire interpretatie door deze sites te kaderen in hun militaire, politieke, technologische, economische, sociale en culturele context. Bij deze missie hoort eveneens het doorgeven van de herinnering aan deze gewapende conflicten via creatieve en stimulerende initiatieven gericht op verschillende doelgroepen. Tot slot voert het WHI op internationaal niveau wetenschappelijk onderzoek naar militaire geschiedenis en erfgoed.

Visie

Het War Heritage Institute draagt bij aan de nationale en internationale uitstraling van het Belgische militair-geschiedkundige erfgoed door het belang van haar rijk militair verleden en de rijkdom van haar collecties te onderstrepen. Het WHI is de centrale pijler van dit erfgoed en coördineert niet enkel de sites onder haar voogdij maar werkt ook nauw samen met gerenommeerde autonome sites. Zo bevestigt het WHI de geopolitieke positie die ons land inneemt: België, het slagveld van Europa. Via hedendaagse, creatieve en interactieve initiatieven draagt het WHI de democratische waarden - zoals de mensenrechten - uit naar de verschillende doelgroepen. Het WHI neemt een leidende positie in op vlak van het organiseren van herdenkingen met als doel onder de burgers de herinnering levend te houden aan de gewapende conflicten die onze geschiedenis hebben getekend. Het wetenschappelijke onderzoek op wereldniveau waarborgt het behoud van het militaire erfgoed voor de volgende generaties.

Waarden

Het bevorderen van vrede, verdraagzaamheid en democratie, het aanzetten tot respect voor de mensenrechten, het stimuleren van de burgerzin.

Het uitbouwen van een nauwkeurige, respectvolle en objectieve wetenschappelijke aanpak bij de historische benadering van gewapende conflicten.